Manja slova Veća slova RSSMubera Kurpejović – generalna direktorica Direktorata za visoko obrazovanje


Mubera Kurpejović rođena je 18. decembra 1982. godine u Rožajama, gdje je završila osnovnu i srednju školu.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Dobitnik je velikog broja nagrada tokom studija.

Radni odnos je zasnovala 2006. godine u Ministarstvu prosvjete i nauke.

Od 2010. godine je pomoćnica ministra za visoko obrazovanje u Ministarstvu.

Predsjednik je Savjeta za kvalifikacije i član Savjeta za visoko obrazovanje, Komisije za evropske integracije i Odbora za pridruživanje i stabilizaciju. Šef je Radne grupe za pregovore i pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji za Poglavlje 26, Obrazovanje i kultura.

Učestvuje u velikom broju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije i Svjetske banke.

Govori engleski i ruski jezik.

E-mail adresa: mubera.kurpejovic@mps.gov.me

Kontakt telefon: +382 20 405 301

Faks: +382 20 405 344.