Marash Dukaj – v.d. generalnog direktora Direktorata za obrazovanje pripadnika manjinskih naroda i drugih nacionalnih zajednica

Dukaj

Rođen 02.07.1985. godine u Podgorici.

Osnovnu školu završio u Zatrijepču, gimnaziju u Tuzima.

Diplomirao 2008. godine na Studijskom programu za obrazovanje učitelja na abanskom jeziku (u trajanju od 4 god.), Univerzitet  Crne Gore.

Magistrirao na “Evropskom Univerzitetu“ u Tirani (u trajanju od 1,5 god.), smjer Školska Psihologija, na temu  Školski psiholog kao trener i lider u nastavi.

Objavljivao je radove u više stručnih časopisa na albanskom jeziku.

Radnu karijeru je započeo 2009.  godine,  kao pripravnik u Osnovnoj školi „Mahmut Lekić“ u Tuzima. U periodu od 2010 - 2013. godine radio je kao profesor u Osnovnoj školi „Đerđ Kastrioti Skenderbeg“ u Zatrijepču.

Radio je i kao novinar i urednik u lokalnoj televiziji „TV Boin“.

U periodu od 2013 - 2015. godine radio je kao profesor razredne nastave u Osnovnoj školi „Mahmut Lekić“ u Tuzima.

Od 12. marta 2015.  imenovan je za v.d. generalnog direktora Direktorata za obrazovanje pripadnika manjinskih naroda i drugih  nacionalnih zajednica.

Služi se engleskim jezikom.

Kontakt: 

Tel: +382 20 410 178

Email: marash.dukaj@mps.gov.me